Müdürün Mesajı

1993 yılından 23 Nisan 2015 tarihine kadar Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas’da bulunan birimlerde Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı öğretim elemanları yabancı dil derslerini vermekteydiler. Bu tarihte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu da kurulmuştur. Yüksekokulumuza bağlı Temel Yabancı Diller ve Modern Yabancı Diller bölümleri yer almaktadır. 

Yüksekokulumuzun Temel Yabancı Diller Bölümünün kadrosunda 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Modern Yabancı Diller bölümlerinde öğretim elemanı bulunmamaktadır. Toplam öğrenci sayımız 140 ve 5 derslikten oluşmaktadır.

Yüksekokulumuzun amacı; öğrencilerimize yabancı dil öğrenme vizyonu için ufuklarını genişletmek, onları meslek yaşamlarında gerekli olacak temel yabancı dil becerilerini kazandırmak ve hazırlık sınıfı programı ile öğrencilerin dil becerilerini üst seviyeye getirmektir.

Saydam, hesap verme sorumluluğunun bilincinde, özverili, eleştirel düşünceye açık bir bilim stratejisi izleyen Üniversitemizin yenilikçi, çağdaş eğitim-öğretime katkı sunan Yüksekokulumuzun 2016 Faaliyet Raporu, ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.  

 

 

                                                                                   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU

                                                                                                          Müdür V.