06 Eylül 2017

Gösterim: 191

Üniversitemizde İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı İmkanı

Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemizi tercih edip kazandığınız için sizleri tebrik ederiz. Üniversitemizin bazı programlarında İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı programı uygulanmaktadır. İsteyen öğrenciler 1 yıl süreli İngilizce eğitimi alabilirler. Bunun için öğrencilerin öncelikle kayıt oldukları fakülte dekanlığına 11 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında yazılı olarak bir dilekçe (EKTEDİR) ile başvurularını elden veya faks yolu ile yapmaları gerekir. Kontenjan dolduğunda başvuracak diğer öğrenciler yedek olarak kabul edilecektir.
7 Eylül, 2017 tarihinde saat 10:00'da Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına devam etmek için başvuran tüm öğrenciler bu sınava katılacakladır. Bu sınavın amacı; aynı veya benzer seviyede olan öğrencileri bir şubeye yerleştirmek ve öğrencilerin hangi seviyeden öğrenime başlayacaklarını tespit etmektir.
Hazırlık sınıfında; öğrenciler İngilizce seviyelerine göre gruplara ayrılacak, haftada 20 ile 28 saat arası ders görecek ve başarılı olanlara Üniversitemiz tarafından sertifika verilecektir. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında öğretilecek olan dil İngilizcedir. İsteğe bağlı Hazırlık Sınıfındaki sınavlar ve diğer değerlendirmelerin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle; başarısızlık durumunda öğrenciler lisans eğitimlerine devam edebilirler.
Yazılı başvuru yaptıktan sonra veya yıl içinde bu programdan vazgeçme söz konusu değildir. Herhangi bir nedenle Seçmeli Hazırlık Sınıfına devam etmeyenler ancak 2018-2019 Akademik Yılı Güz Döneminde kendi alanlarında ders alabilirler.
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına devam edecek öğrenciler, dersler için gerekli olan araç-gereç ve kaynak kitapları temin etmeyi de kabul etmiş sayılırlar.