17 Nisan 2019

Gösterim: 1967

Yabancı Diller Bölümü

Yüksekokulumuzun amacı; öğrencilerimize yabancı dil öğrenme vizyonu için ufuklarını genişletmek, onları meslek yaşamlarında gerekli olacak temel yabancı dil becerilerini kazandırmak ve hazırlık sınıfı programı ile öğrencilerin dil becerilerini üst seviyeye getirmektir.

Yabancı Diller Yüksekokulumuz, önlisans ve lisans ve programlarında 5ı kapsamındaki Zorunlu Yabancı Dil, Mesleki Yabancı ile Seçmeli Yabancı Dil derslerini yürütmektedir. Bunun yanında tüm fakültelerin öğrencilerine açık olan İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı programını yürütmektedir.

Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerine aşağıdaki dersler çeşitli seviye ve şekillerde verilmektedir.

I.             Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

II.            Mesleki Yabancı Dil Dersleri

III.           İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Programı

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Programının amacı; öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi; okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerinin yanı sıra alanlarındaki yayınları izleyebilme, mesleki ve sosyal hayatta gereken iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı: 1998 - 201 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamına bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı aracılığıyla İngilizce dil öğretimi hizmeti verilmiştir. Eğitim dili en az %30 İngilizce olan bölümlere kayıt olan ve Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerimizin bir yıl yani iki yarı dönemden oluşan İngilizce eğitim programıdır. Bu program sonunda öğrencilerin en az B2+ seviyesine ulaşmaları beklenir. Yılsonunda yapılan Yeterlik sınavında başarısız olan adayların en az bir dönem daha hazırlık sınıfına devam edip sınavı geçmeleri beklenir. İki yıl içerisinde Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler %100 Türkçe eğitimi olan bir üniversiteye kayıt yaptırması gerekir.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Eğitim dili %100 Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler tercih etmeleri halinde bir yıl yani iki dönemden oluşan İngilizce eğitim programıdır. Bu program sonunda öğrencilerin en az B2 seviyesine ulaşmaları beklenir. Yılsonunda yapılan Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler İngilizce sertifikası almaya hak kazanırlar.

Yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı bulunmakta olup tüm fakültelerdeki öğrenciler diledikleri takdirde bu olanaktan faydalanabilmektedirler. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 6 fakültemizden toplam 180 öğrenci hazırlık sınıfına devam etmektedir. Ayrıca, Yüksekokulumuz öğretim elemanları üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yabancı dil ve mesleki yabancı dil derslerini vermektedir.

Yabancı Diller Bölümü üniversitemiz fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında yer alan Yüksek Öğretim Kurulu kararınca verilmesi zorunlu olan yabancı dil (İngilizce) eğitiminde hizmet vermektedir. Öğrencilerin temel dil bilgisi ve kelime yeterlilikleri ile dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında 1 yıl süre ile okuyup başarılı olan öğrenciler ile üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıl yeterlik sınavında gerekli puanı alan öğrenciler iki dönem süre ile İn İngilizcesi eğitimi alırlar. Ayrıca, bazı lisans programlarının öngördüğü mesleki yabancı dil dersleri ile öğrenciler iş hayatında İngilizce iletişim kurmaya hazırlanırlar.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin aldıkları Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri de Yüksekokulumuza bağlı öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler bu derslere katılabilirler.

Yüksekokulumuz, yakın zamanda akademik ve idari personel iale lisansüstü öğrencileri için de kurslar açmayı planlamaktadır. Rektörlüğümüzün destekleriyle öğrenci, personel ve çevreye en iyi hizmeti sunmak amacıyla gerekli tüm çabalar gösterilmektedir.