27 Eylül 2018

Gösterim: 822

HAZIRLIK SINIFI DEVAMSIZLIK BİLGİSİ

2018-2019 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

DEVAM-DEVAMSIZLIK BİLGİSİ

  • Öğrenciler, derslerin  %80'ine devam etmekle yükümlüdürler. Sağlık ile ilgili raporlar bir dilekçe ile rapor alındıktan hemen sonra Yüksekokul Müdürlüğüne sunulmalıdır.
  • Devam sınırını aşan öğrencilere sertifika verilmez.
  • Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Devamsız öğrenciler de diğer öğrenciler gibi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 1. sınıf derslerini alabilirler.
  • Devamsızlık hesabında her ders için ayrı ayrı hesaplama yapılmaz, tüm program tek olarak ele alınır.
  • Devamsızlık akademik yıl, yani 2 dönem, üzerinden hesaplanır.
  • Kültürel, Sportif veya Sanatsal faaliyetlerde görev alan öğrenciler, yarışma ya da gösteri günleri için ilgili Üniversitemiz birimi aracılığıyla imzalı belge getirmelidirler. 
  • Toplu halde derse gelinmediğinde tüm öğrenciler yok olarak kabul edilir.
  • Devamsızlık durumları Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıs aylarının 2. Haftası içinde web sitemizde ilan edilir.

Şube

Toplam Ders Saati

(28 hafta x haftalık ders saati)

Devamsızlık hakkı

(Ders saati olarak)

HZL-A1

672

135

HZL-B1

672

135

HZL-C1, HZL-D1

HZL-E1, HZL-F1

HZL-A (İ.Ö.), HZL-B (İ.Ö.)

 

728

 

146