Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020

Gösterim: 2454

BANÜ YDYO' da İş Olanakları

Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğretim görevlileri için süreç farklı işlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasındaki ilanları takip etmelidir. Yabancı uyruklu adaylar ise özgeçmişlerini ydyo@bandirma.edu.tr adresine herhangi bir zaman gönderebilirler. Yabancı uyruklu adayların başvuru yapmadan önce 20.01.2020 tarihinde

 yürürlüğe giren Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamında Aranan Özel Şartlar'ı karşıladıklarından emin olmaları gereklidir. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAMINDA ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında İstihdam

Yükseköğretim kurumlarının yabancı dil hazırlık sınıflarında istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin istihdamında aranacak asgari şartlar şunlardır:

1. Anadili İngilizce olanlar için dil bilimi, dil ve edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik veya eğitim bilimleri (pedagoji) gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olması veya en az lisans derecesine sahip olmak koşuluyla aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Uluslararası tanınırlığa sahip akredite bir dil öğretim merkezinde ilgili dilin öğretiminde en az 2 (iki) yıllık iş deneyimine sahip olmak,

b) DELTA veya CELTA sertifikasına sahip olmak.

2. Anadili İngilizce olmayanların İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olması ve aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Uluslararası tanınırlığa sahip akredite bir dil öğretimi merkezinde ilgili dilin öğretiminde en az 2 (iki) yıllık iş deneyimine sahip olmak,

b) DELTA veya CELTA sertifikasına sahip olmak.

3. İngilizce dışındaki yabancı dillerin öğretimi için istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, ilgili dilde en az lisans derecesine sahip olmak ön şartıyla aşağıdaki şartlardan en az birini daha sağlamış olması gerekir:

a) İstihdam edileceği dil öğretimi konusunda en az iki yıl iş deneyimine sahip olmak,

b) Akademik mahiyette en az bir yıl iş deneyimine sahip olmak.

Diğer Hususlar

1. Misafir öğretim elemanları ile uluslararası anlaşmalar, kurumlar arası ikili anlaşmalar ve değişim programları kapsamında ücretsiz olarak istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları için yukarıdaki şartlar aranmaz. Bu kapsamda istihdam edileceklerin çalıştırılmasında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

2. Yukarıdaki şartlar, 20.01.2020 tarihinden itibaren yeni istihdam edilmek üzere teklif edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarını kapsamakta olup halen yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarından göreve devamında fayda görülenlere, yukarıdaki şartları sağlamaları için sözleşmelerinin bitiş tarihinden itibaren en fazla iki defa olmak üzere altışar ay ek süre verilebilir. Verilen bu ek süreler sonunda şartları sağlamayanların sözleşmeleri uzatılmaz.