Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023

Gösterim: 4032

Hazırlık Sınıfı Sınav Mazeret Dilekçesi

Hazırlık sınıfında, yıl İçi değerlendirmelerin (Gelişim sınavları, Quiz ve Sunum) yapıldığı tarihlerde değerlendirmeye zorunlu nedenlerle katılamayan İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri Sınav Mazeret Dilekçesi ve mazeretlerine dair belge(ler) ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilirler.

Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.