Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021

Gösterim: 4049

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemizin Türk ve Yabancı uyruklu tüm öğrencilerine akademik çalışmalarını etkili bir şekilde yürütme ve değerlendirmede ihtiyaç duyacakları ve ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan Yabancı Dil Bilgisi (dilbilgisi) ve becerilerini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) edinebilecekleri çağdaş nitelikli bir eğitim sunmaktır.

        Vizyonumuz

            Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut biçimde geliştirerek, öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Temel Değerler

  • Bilimsel öncelik
  • Etik değerlere bağlılık
  • Saydamlık
  • Kriterlere bağlılık
  • Öğrenci merkezlilik
  • Kaliteli hizmet üretme için çaba gösterme
  • Sürekli değişim ve gelişim
  • Evrensel değerlerle yerel değerlere saygı