23 Temmuz 2020

Gösterim: 3985

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

Notlara itiraz; yüksekokul yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Not ilan tarihi itibariyle 3 iş gününden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi örneği ektedir.