21 Şubat 2023

Gösterim: 3522

Stratejik Hedefler

Yüksekokulumuz Yabancı Dil Eğitimi alanında, yurtiçi ve yurtdışı standartlara ve yeniliklere uyum sağlamak üzere yıllar içinde yeni hizmetler, programlar ve araştırmalar ve uygulamalar geliştirmek hedefini benimsemektedir. Son zamanların en hızlı gelişen ve gereği gittikçe daha fazla hissedilen yabancı dil öğretimi alanında Yüksekokulumuz yerini güçlendirmek, başarısını artırmak ve bu alanda diğer kurumlarla rekabete girmek amacıyla nelerin yapılması gerektiğini, mevcut durumu ve hedefleri geniş kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

 • Eğitim-Öğretim Planlarının Tamamını Güncelleyerek İyileştirmek
 • Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunulan Birim Sayısını Artırmak
 • Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısını Artırmak
 • Yetiştirilen Nitelikli Öğretim Elemanı Sayını Arttırmak
 • Eğitim-Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
 • Eğitim-Öğretim Amaçlı Tesislerin Fiziki Durumunu İyileştirmek
 • Eğitim-Öğretim Alanlarının Fiziki Donanımlarını İyileştirmek
 • Dersliklerin Teknolojik Donanımını İyileştirmek Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını Arttırmak
 • Desteklenen Bilimsel Araştırma Proje Sayısını Arttırmak
 • Düzenlenen Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısını Arttırmak
 • Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ / Performans Sayısını Arttırmak
 • Kalite Yönetim Sistemini Tüm Birimlere Yaygınlaştırmak
 • İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek
 • İdari Personel Kadro Doluluk Oranını Arttırmak
 • İdari Bürolarda Çalışma Koşullarını İyileştirmek
 • Çalışanlara Sunulan Sosyal ve Spor Hizmetlerini İyileştirmek
 • Öğrencilere Yönelik Tanıtım ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Sayısını Arttırmak
 • Öğrencilere Yönelik Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri İyileştirmek
 • Öğrencilere Yönelik Barınma ve Beslenme Hizmetlerini İyileştirmek
 • Spor Amaçlı Tesislerin Alanını Arttırmak Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğine Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve İşbirliği Faaliyetlerinin Sayısını Arttırmak
 • Diğer Üniversiteler ile İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Sayısını Arttırmak
 • Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’lara Yönelik Faaliyetlerin Sayısını Arttırmak
 • Sosyal Sorumluluk Proje Sayısını Arttırmak