18 Temmuz 2018

Gösterim: 1723

Stratejik Hedefler

 

 • Eğitim-Öğretim Planlarının Tamamını Güncelleyerek İyileştirmek
 • Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunulan Birim Sayısını Artırmak
 • Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısını Artırmak
 • Yetiştirilen Nitelikli Öğretim Elemanı Sayını Arttırmak
 • Eğitim-Öğretim Amaçlı Bina ve Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
 • Eğitim-Öğretim Amaçlı Tesislerin Fiziki Durumunu İyileştirmek
 • Eğitim-Öğretim Alanlarının Fiziki Donanımlarını İyileştirmek
 • Dersliklerin Teknolojik Donanımını İyileştirmek Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını Arttırmak
 • Desteklenen Bilimsel Araştırma Proje Sayısını Arttırmak
 • Düzenlenen Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Sayısını Arttırmak
 • Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ / Performans Sayısını Arttırmak
 • Kalite Yönetim Sistemini Tüm Birimlere Yaygınlaştırmak
 • İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek
 • İdari Personel Kadro Doluluk Oranını Arttırmak
 • İdari Bürolarda Çalışma Koşullarını İyileştirmek
 • Çalışanlara Sunulan Sosyal ve Spor Hizmetlerini İyileştirmek
 • Öğrencilere Yönelik Tanıtım ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Sayısını Arttırmak
 • Öğrencilere Yönelik Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri İyileştirmek
 • Öğrencilere Yönelik Barınma ve Beslenme Hizmetlerini İyileştirmek
 • Spor Amaçlı Tesislerin Alanını Arttırmak Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğine Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve İşbirliği Faaliyetlerinin Sayısını Arttırmak
 • Diğer Üniversiteler ile İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Sayısını Arttırmak
 • Kamu İdareleri, Meslek Odaları ve STK’lara Yönelik Faaliyetlerin Sayısını Arttırmak
 • Sosyal Sorumluluk Proje Sayısını Arttırmak