21 Temmuz 2018

Gösterim: 3457

Tarihçe

Üniversitemiz kurulmadan önce Bandırma'da olan birimler Balıkesir Üniversitesi'ne bağlıydı. 1996-1997 Akademik yılı itibariyle Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Bandırma Meslek Yüksekokulu yabancı dil dersleri yeniden tasarlandı ve 1998-1999 yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi ve bazı derslerin yabancı dille verilmesi uygulaması hayata geçirildi. Bu durum 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sürdü.

1996-2010 yılları arasında ön lisans ve lisan öğrencilerine verilen dil eğitiminin yanında akademik ve idari personel için de kursalar açılmıştır. Halka, iş dünyasına da bu süreçte yabancı dil eğitim-öğretimi kurs hizmetleri yürütüldü. Bu süreçte Bandırma’da kurulu bulunan sanayi ve ticaret kuruluşları ve halka da açık olan yabancı dil verildi.

Yüksekokulumuz, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak aynı tarihte kurulmuştur.