Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022

Gösterim: 12207

Yabancı Diller Bölümü

Yüksekokulumuzun amacı; öğrencilerimize yabancı dil öğrenme vizyonu için ufuklarını genişletmek, onları meslek yaşamlarında gerekli olacak temel yabancı dil becerilerini kazandırmak ve hazırlık sınıfı programı ile öğrencilerin dil becerilerini üst seviyeye getirmektir.

Yabancı Diller Yüksekokulumuz, önlisans ve lisans ve programlarında 5ı kapsamındaki Zorunlu Yabancı Dil, Mesleki Yabancı ile Seçmeli Yabancı Dil derslerini yürütmektedir. Bunun yanında tüm fakültelerin öğrencilerine açık olan İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı programını yürütmektedir.

Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerine aşağıdaki dersler çeşitli seviye ve şekillerde verilmektedir.

I.             Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

II.            Mesleki Yabancı Dil Dersleri

III.           İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı

IV.          Seçmeli Yabancı Dil Dersleri (Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça) 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Programının amacı; öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi; okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerinin yanı sıra alanlarındaki yayınları izleyebilme, mesleki ve sosyal hayatta gereken iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı: 1998 - 2014 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamına bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı aracılığıyla İngilizce dil öğretimi hizmeti verilmiştir. Eğitim dili en az %30 İngilizce olan bölümlere kayıt olan ve Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerimizin bir yıl yani iki yarı dönemden oluşan İngilizce eğitim programıdır. Bu program sonunda öğrencilerin en az B2+ seviyesine ulaşmaları beklenir. Yılsonunda yapılan Yeterlik sınavında başarısız olan adayların en az bir dönem daha hazırlık sınıfına devam edip sınavı geçmeleri beklenir. İki yıl içerisinde Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler %100 Türkçe eğitimi olan bir üniversiteye kayıt yaptırması gerekir.

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Üniversitemize bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibariyle de İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümleri açılmış olup bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alacaklardır. 

Öğrencilerden isteyenler Güz Dönemi başlamadan Yeterlilik (Muafiyet) sınavına alınırlar. Bu sınavdan başarılı olan, 60 ve üzeri puan alanlar, muaf olur ve 1. sınıfa devam ederler. Muaf olmayan öğrencilerin tamamı Seviye Belirleme ve Yerleştirme sınavına katılırlar. Bu sınavdan aldıkları puana göre bir şubeye yerleştirilirler. 

Hazırlık sınıfına yereleştirilen öğrenciler haftada 20 ile 30 saat ders alırlar. Ders saatleri öğrencilerin yer aldıkları şubenin seviyesine göre değişir. Dersler devam ederken şubeden farklı bir seviyede olan öğrencilerin tespiti durumunda şubeleri değiştirilebilir. Bu durum genel olarak ilk haftalarda yapılır. 

Zorunlu Hazırlık Sınıfında derse devam, ölçme-değerlendirme ve diğer şartları kapsayan BANÜ Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenebilir. Yönetmelik, Öğrenci menüsünde Mevzuat linkinde yer almaktadır. 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Eğitim dili %100 Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler tercih etmeleri halinde bir yıl yani iki dönemden oluşan İngilizce eğitim programıdır. Bu program sonunda öğrencilerin en az B2 veya C1 seviyesine ulaşmaları beklenir. Akademik yıl içindeki ve yıl sonunda yapılan değerlendirmelerin sonucunda not ortalaması en az 60 olan öğrenciler başarılı sayılır ve İngilizce Başarı Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Yüksekokulumuzda İsteğe İngilizce Bağlı Hazırlık Sınıfı bulunmakta olup tüm öğrenciler diledikleri takdirde bu olanaktan faydalanabilmektedirler. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında toplam 295 öğrenci hazırlık sınıfına devam etmektedir. Ayrıca, Yüksekokulumuz öğretim elemanları üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında zorunlu yabancı dil, seçmeli yabancı dil ve mesleki yabancı dil derslerini vermektedir.

Yabancı Diller Bölümü üniversitemiz fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında yer alan Yüksek Öğretim Kurulu kararınca verilmesi zorunlu olan yabancı dil (İngilizce) eğitiminde hizmet vermektedir. Öğrencilerin temel dil bilgisi ve kelime yeterlilikleri ile dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında 1 yıl süre ile okuyup başarılı olan öğrenciler ile üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıl yeterlik sınavında gerekli puanı alan öğrenciler iki dönem süre ile İn İngilizcesi eğitimi alırlar. Ayrıca, bazı lisans programlarının öngördüğü mesleki yabancı dil dersleri ile öğrenciler iş hayatında İngilizce iletişim kurmaya hazırlanırlar.

Yüksekokulumuz, Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak öğrenciler, akademik ve idari personel ile lisansüstü öğrencileri için de kurslar planlamaktadır. Rektörlüğümüzün destekleriyle öğrenci, personel ve çevreye en iyi hizmeti sunmak amacıyla gerekli tüm çabalar gösterilmektedir.